Společné spojení na Bambiriádě

Společné nadšení a vůle stojí za realizací každé Bambiriády. A právě symbolika vytvořit něco společně nás inspirovala k happeningu, který se bude konat v průběhu celé Bambiriády. Společný řetěz bude našim cílem. Řetěz se bude skládat z plastových koleček, která budou dostávat návštěvníci na soutěžních stanovištích. Každý pak může svá kolečka připojit k řetězu, který bude začínat u pódia. Postupně tak bude vznikat řetěz, za kterým v pozadí stojí právě společné nadšení a vůle nejen organizací ale i návštěvníků. A možná se nám společně podaří spojit celý park.