O Bambiriádě s organizátory

V letošním roce se Šumperk opět může těšit, že se stane jedním z center Bambiriády 2014, která se koná jednou za rok ve všech krajích České republiky. Jejím smyslem je především nabídnout možnost aktivní prezentace volnočasových organizací.

V Jiráskových sadech (známé jako park u Barborky) se návštěvníci budou moci těšit na pestrou škálu nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež.“K dnešnímu dni je přihlášeno dvanáct organizací, kterou jsou připraveny na Bambiriádě prezentovat svoji činnost. Bambiriáda je otevřena i dalším organizacím, oddílům skupinám apod., takže pokud myšlenka Bambiriády oslovila další subjekty, které pracují s dětmi a mládeží ve volném čase, rádi je přivítáme na organizační schůzce, která se bude konat 22.dubna v Pionýrském centru v Šumperku,“ uvedla členka realizačního týmu Veronika Šubrtová.

V loňském roce se Bambiriáda konala porvé v Šumperku v Jiráskových sadech. S jakým ohlasem se setkala změna místa konání?

Veronika Šubrtová: Jiráskovy sady byly u návštěvníků hodnoceny velmi pozitivně. Jedná se o park, který není na akce příliš využívan a to je podle nás škoda. Bambiriáda přivedla rodiny s dětmi a podařilo se parku „U Barborky“ vtisknout život.

Kolik let pojí Šumperk a Bambiriádu?

Veronika Šubrtová: Bambiriáda se zde konala v letech 2002-2006, zpět se vrátila v loňském roce a letos máme radost, že opět pokračujeme v tradici a Šumperk se stal jedním z „bambiriádních měst“.

Co nového připravují organizátoři v letošním roce?

Veronika Šubrtová: Můžeme prozradit, že se děti mohou těšit opět na Bambi dílnu, kde si mohou vyzkoušet tábornické dovednosti, sportovní aktivity či výtvarné a rukodělné činnosti.

Součástí programu Bambiriády se stala také oblíbená pódiová vystoupení a organizátoři na pracovní schůzce 22.dubna rádi přivítají i ty, kteří budou mít zájem se představit nejen dětskému publiku. „Obracíme se také na případné sponzory, kteří by chtěli Bambiriádu podpořit finančně, materiálně či jiným způsobem, oslovujeme dobrovolníky, kteří mají zájem se podílet na zajištění celé akce a získat tak zajímavé zkušenosti, kontaktujte nás pomocí e-mailu:bambiriada@centrum.cz“ oslovuje veřejnost Veronika Šubrtová.

Zdroj: http://zpravodajstvi.sumpersko.net