Náchod

Místo konání: Veřejný park u SVČ Déčka Náchod

Termín konání: 22.–23. května 2014

Návštěvní doba

22. 5. 2014 9.00 – 20.00
23. 5. 2014 9.00 – 18.00 

Slavnostní zahájení

22. 5. 2014 v 10.00 na podiu v parku u SVČ Déčka Náchod