Téměř 3 desítky spolků, organizací a neformálních skupin se budou aktivně prezentovat na Bambiriádě ve Zlíně

Dance studio„Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let“ – pod tímto mottem se letos uskuteční Bambiriáda 2014 . Šestnáctý ročník jedinečné celorepublikové akce, pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), se tentokrát zabývá připomenutím činností spolků s dlouholetou tradicí. Bambiriáda jako prostor pro vzájemné seznámení rodičů a jejich ratolestí, sdružení dětí a mládeže i „domečků“ a středisek volného času, je k tomu zajisté vhodnou příležitostí,“ řekl Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže. (citace: http://www.msmt.cz/mladez)

Mezi partnery Bambiriády patří již historicky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  Armáda České republiky, Ministerstvo obrany a Zastoupení Evropské komise v ČR. Dalšími partnery jsou České dráhy. Mediálními partnery jsou deník Právo, Učitelské noviny, tituly Maminka, Mateřídouška, Sluníčko, Alik.cz, Peknyden.cz a Borovice.cz.

Regionálními partnery je E.ON, s.r.o., Continental Barum, Magistrát města Zlína, Zlínský kraj, Moravská vodárenská, a.s., Lagris, a.s.

Ve Zlínském kraji se zapojí do aktivní prezentace na náměstí Míru téměř 3 desítky organizací a spolků.  Návštěvníky Bambiriády čeká bohatý program plný zábavy i soutěží, vstup je zdarma.