Účastníci

Aktivně životem,o.p.s.

Program pro děti: logické hry, origami, fotokoutek, pohybové aktivity. Web: www.aktivnezivotem.cz

Asociace malých debrujárů České republiky

Debrujar pochází z francouzského slova, znamená malý šikula, který si vždy ví rady, zajímajího technické věci. Rád si vyzkouší jednoduché, někdy i složitější fyzikální a chemické pokusy. Stále něco objevuje, vylepšuje, opravuje. Program: předvádění jednoduchých fyzikálních pokusů, kvíz, hádanky. Představí se skupina debrujárů ze ZŠ Sýpky v Kroměříži a ZŠ Lukov. Web: www.debrujar.cz

Atmosféra, z.s.

Připravujeme zážitky pro rozvoj jednotlivců i skupin, vytváříme A/ atmosféru k osobnímu růstu sebe i druhých. Nabízíme zážitkové trávení volného času, rozvoj osobnosti velkých i malých. U našeho stánku se budete moci pobavit i se něco o sobě dozvědět. Web: www.os-atmosfera.net

Centrum volnočasových aktivit – Cvak Zlín

Centrum volnočasových aktivit – Cvak Zlín je spolek dětí, mládeže a dospělých zajímajících se o zdravý životní způsob, výchovu přírodou, sportovní a branné aktivity, zážitkovou pedagogiku, ochranu přírody a rozvoj osobnosti. Svými aktivitami se snaží se snaží rozvíjet občanskou angažovanost a občanské vědomí. Činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím práce dobrovolných pracovníků a pravidelnou činností ve skupině Šikulové a v klubových aktivitách. Pořádáme pobytové a příměstské tábory. Program: Prezentace rukodělné činnosti, hlavolamů, skládaček. Web: www.cvakzlin.cz, www.sikulove.cvakzlin.cz

Centrum Sahadža jógy Zlín

V průběhu roku se pravidelně zúčastňujeme Bambiriády, Dnů zdraví, pořádáme koncerty a vytváříme různé aktivity pro děti i rodiče. Web: www.nirmala.cz

Česká debatní společnost, o.s.

ČDS je založena k uskutečňování činností s cílem napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí, podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních, sociálních a intelektuálních schopností, osvětovým působením prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy, nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež, podporovat rozvoj interkulturních aktivit. Web: http://c-d-s.cz/

Dance studio Starlight

DANCE STUDIO STARLIGHT nabízí taneční kurzy, které využívají všichni od dětí předškolního věku až po seniory. Pořádá taneční soustředění v rekreačním středisku, pravidelné tančírny v prostorách Baťova institutu, zhotovuje taneční choreografie a v neposlední řadě funguje jako sportovní taneční klub, který vychovává svoji vlastní základnu tanečníků. program: Výuka tanců, hry a hádanky. Web: www.starlightdance.cz

Dětské sportovní centrum Koťata a Kocouři Zlín, z. ú.

Web: kotata-zlin.cz

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace 

Jsme školské zařízení, které nabízí rekreaci, výchovu a vzdělávání ve volném čase a hlavně spoustu zábavy! Zaměřujeme se na všechny věkové a sociální skupiny, a to hned v několika oborech. U nás najdou vyžití sportovci, výtvarníci, milovníci zvířat i technici. V průběhu školního roku nabízíme množství zájmových klubů a kroužků, ať už ze společenskovědních oborů (jazyky, fotograf a novinář…), technických oborů (železniční a letečtí modeláři, RC auta…) tak i sportovní (taneční kroužky, florbal, volejbal…) a rukodělné vyžití (keramika, výtvarka, tvořivé ruce…). Své místo u nás mají i milovníci hudby (flétna, táborová kytara, zpěv…) a přírody (kynologický výcvik, kroužek terarista a mladý chovatel). V průběhu celého roku pořádáme nepřeberné množství akcí pro děti i celé rodiny, soutěže. Skupinám nabízíme také výukové programy z oblasti environmentální výchovy a přírodovědy či rukodělná pásma. V době prázdnin pořádáme příměstské a pobytové tábory. Program: rukodělná činnost, poznávací a dovednostní soutěže, Malá ZOO – ukázky drobných terarijních zvířat, ukázka činnosti železničních modelářů, pouštění železnice, robotika.

Kompletní nabídku kroužků i aktivit, které pořádáme, najdete na našich webových stránkách: www.ddmastra.cz a na Facebooku.

Escargot,o.p.s.

V rámci své pravidelné činnosti nabízíme dětem na 1. stupni ZŠ kroužek Logika hrou, ve kterém pracujeme i s dětmi mimořádně nadanými. Na léto připravujeme sportovně – přírodovědné příměstské tábory pro děti od 6 – 12 let. Program: Koloběžkový slalom. Web: www.escargot-ops.cz

Fair Play Fryšták o.s.

Dílna žonglování na trávníku mezi náměstím a kašnou. Výroba palačinek.

Informační středisko Europe Direct Kroměříž

Evropou zábavně – soutěže, kvízy, skládání puzzle. Soutěže a kvízy pro děti zaměřené na zeměpisné znalosti, skládání velkoformátového puzzle s mapou Evropy. K dispozici publikace s informacemi z různých oblastí života EU.

Web: www.europe-direct.cz/strediska/kromeriz/

 

Parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Program: Prezentace činnosti KPDM -ZK, malování obrázků dětských práv. Prezentace projektu „Nenech sebou zametat.“

Web: www.kpdm-zk.eu

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Klubovna Čtrnáctka

Program: Malování na obličej, vyrábění drobných výrobků, hlavolamy atd. Web: www.klubovna14.cz

Plavecký klub Zlín

program: Prezentace plaveckého klubu Zlín v péči o výuku plavání. Web: www.zlinswim.cz

Sarkander – pobočka Vizovice

Sarkander je občanské sdružení dětí a mládeže, které vzniklo v roce 1993. Jsme nestátní nezisková organizace, která vychází z křesťanských principů. Naším posláním je pomoc při výchově, formaci a rozvoji osobnosti u dětí a mládeže. Při naší činnosti spolupracujeme s centrem pro mládež arcibiskupství Olomouckého.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Zlín

Doprovodný program 22. května: Prezentace současné techniky. Ukázka požárních útoků, soutěž družstev. Web: www.oshzlin.cz

Slag Line

Neformální skupina. Program: chůze po laně.

Sportovní klub orientačního běhu Zlín

Doprovodný program 22. května od 15 hod. Olympiáda zlínských škol v orientačním běhu. Web: www.skob-zlin.cz

Sportyzlin.cz, s.k.

Program: Prezentace sportů: jízda na tříkolce, házení ringovými kroužky do nafukovací lodě. Sportyzlin.cz zvou 28.6.2014 rodiče a děti na odpolední víkendovou hru „Po stopách Vikingů“ – šipkovaná na Lesní čtvrti ve Zlíně. Více info: www.sportyzlin.cz

Středisko volného času – Ostrov radosti

Středisko volného času – Ostrov radosti vzniklo za účelem zajištění výchovně vzdělávacích aktivit pro neorganizované děti a mládež z převážně znevýhodněného prostředí s cílem nabídnout kvalitní formy trávení volného času a tím působit v oblasti nespecifické primární prevence rizikových projevů chování. Středisko volného času je „ostrovem“ pro všechny, kteří co nechtějí poznat nudu.  Každý den je pro děti a mládež připraven zajímavý program. Mohou sportovat, hrát stolní hry, soutěžit, tvořit, malovat, zahrát si na hudební nástroj anebo využít počítačovou místnost s připojením na internet a zdokonalit se v práci na počítači, případně si přijít popovídat s kamarády. Program: Lepení mozaiky, navlékání korálků, kreslení obrázků, tajenky, hádanky, vědomostní kvízy, vymalování, skládačky z papíru (zvířátka, květiny), malování puzzle. Web: www.ostrovzl.cz

Středisko volného času, p.o.

Program: Malování na obličej, ukázka pokusů „Drobné hokusy pokusy“, kouzelnická škola Harryho Pottera, deskové hry. Web: www.tymycentrum.cz

Taneční klub Fortuna Zlín

Výuka tanců, pohybové soutěže. Web: www.tkfortuna.cz

Zálesák Zlín

Web: /www.zalesakzlin.cz/

Zlínská astronomická společnost

Výstava naučných panelů s astronomickou tématikou, ukázka dalekohledů, pozorování Slunce. Web: www.zas.cz

 

Seznam organizací prezentujících se na pódiu:

ASPV SK Zlín

Ateliér Zebra

Taneční klub Fortuna Zlín

Taneční studio Effect Proof Zlín

Dance studio Starlight

DANCE institut Zlín

Orientální tance Jana Zlín

FS Botík Březolupy

TS Pohoda Březolupy

SVČ HolešovStudentský smyčcový orchestr Březolupy

Taekwondo Zlín

Vita Sana Club – Bimbi Belli

DDM Šikula Uh. Hradiště

DSC Koťata a Kocouři Zlín

DOMINO Zlín

UNKO Zlín

ZŠ Křiby – bubnování na djembé

Vonička Zlín o.s.

Zájmové útvary DDM ASTRA Zlín – Mažoretky ,Minimažoretky, moderní tance Bilberries, dětský folklórní soubor Laštověnka, dětský pěvecký sbor Rarášci, Aerobic, Street Dance Racková, divadelní kroužek Racková, FC Angels a Baby Angels, Zumba

 

Regionální partneři:

E.ON

Magistrát města Zlína

Zlínský kraj

Continental Barum

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Europe Direct

Triop

Lagris, s.r.o.

Moravská vodárenská, a.s.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Ardor Viridis

Galaxie, s.r.o.

Sportovní klub orientačního běhu Zlín