Účastníci

Prezentující se sdružení

Duha Bartoňka (bartonka.duha.cz)
SVČ Déčko Náchod (www.decko-nachod.cz)
Pionýr – 1.PS Náchod (www.kamenec.pionyr.cz)
OS CESTA Náchod (www.stacionarcesta.cz)
Hvězdárna v Úpici (www.obsupice.cz)
Sahadža jóga, o.s. (sahajayoga.cz)
Klub Vánek (vanek.wz.cz)
Klub SUN Náchod, o.s. (www.hopsacek.cz)
SVČ Bájo Česká Skalice (www.svcbajo.cz)
ZKO Náchod – Sport (www.zkonachodsport.4fan.cz)
Canisterapie o.s.

Partneři

Flexi, životní pojištění
Europe-direct
Armáda ČR
Policie ČR