Stánky, které můžete během sobotního dne navštívit

DSC_0509

Jednota bratrská Ivančice – Zahrada

 

Jsme společenství obyčejných lidí s neobyčejnou zkušeností. Poznali jsme, že Bůh má řešení pro náš život. Jeho jednání v našich životech také zakoušíme.

Hlásíme se k hodnotám a vizím původní Jednoty bratrské, která má v Ivančicích bohatou historii. Nejde nám o to vytvářet uzavřenou skupinu lidí, ale naší touhou je přinášet život Ivančicím i jejich okolí. Pořádáme pravidelné setkávání pro maminky s malými dětmi, vytváříme rozmanité aktivity pro dorost a mládež a organizujeme tematická setkání pro veřejnost. Nejde nám především o budování organizace, ale naší touhou je být přínosem pro jednotlivé životy lidí kolem nás.

Aktivity na stánku:

Netradiční dřevěné hry – Cool Wood

Slack-lines, chůdy, lyže

Tvořivá dílna

Hry pro nejmenší

 

 

ICM Brno při ASK ČR – Malá energetická akademie

Malá energetická akademie je soutěž, která se koná pod záštitou společnosti E.ON. Soutěž je určena pro dětské kolektivy, dětské a mládežnické oddíly, rodiny i jednotlivce a zaměřuje se především na osvětu v oblasti environmentální výchovy, energetiky a dalších přírodních věd. Probíhá po celý školní rok a vítězové soutěže si po splnění všech 5 úkolů a dosažení nejvyššího počtu bodů mohou vybrat ceny dle konečného umístění. V Jihomoravském kraji se soutěž koná letos již čtvrtým rokem a zájem o ni je stále velký.

Aktivity na stánku:

Spolu s prezentačním stánkem MEA máme možnost zapůjčení skákacího hradu od společnosti E.ON , který bychom rádi umístili v blízkosti stánku.

 

 

 

 

 

Městská policie Brno

Projekt Mobidik – Mobilní informační centrum prevence kriminality provozuje Městská policie Brno již od roku 2000. Jedná se o účelově přebudovaný autobus, který ve svém interiéru nabízí široký pohled na různé formy prevence kriminality a jiné společensky nežádoucí jevy. Informace a rady jsou návštěvníkům prezentovány jednak výkladem, ale i prostřednictvím informačních panelů, speciálních modelů a zařízení, letáků apod.

 

Taneční škola Novosádovi

Taneční škola manželů Novosádových se zabývá taneční výukou již dvacet let. Majitelé jsou Leona Novosádová

a ing. Drahomír Novosád. Dříve se společně věnovali soutěžnímu společenskému tanci a tanečním ukázkám, nyní jsou lektory tanečních kurzů zaměřených na výuku společenských tanců především pro dospělé a studenty.

Z nabídky tanečních kurzů si mohou vybrat všechny věkové kategorie. Taneční kurzy jsou zaměřené

na výuku společenského tance, sólové latiny, country, street dance, orientálního tance a zumby.

Každoročně se zájemci o intenzivní taneční výuku mohou zúčastnit pobytových víkendů s tancem, Letní školy tance pro mládež pod Templštýnem, nebo příměstské taneční školy.

Prioritou taneční školy manželů Novosádových je kvalitní výuka vedená zkušenými lektory a pohodová atmosféra na hodinách tance.

Aktivity na stánku:

 

Dovednostní a vědomostní úkol

 

Armáda ČR

Aktivity na stánku:

-          ukázka pěchotních zbraní

-          ukázka komunikačních a spojovacích prostředků

-          ukázka výstroje vojáka v jednotlivých klimatických oblastech, prostředky balistické ochrany a speciálních výstroj

-          ukázka bojové dávky potravin

-          ukázka maskování – malování na obličej

-          střelba ze vzduchovky

-          střelecký trenažér

-          propagační materiály AČR

-          automobilní technika

           (Nákladní automobil TATRA 810, Landrower Vojenské policie LR Discovery,

motocykl BMW 650 v barvách Vojenské policie…)¨

Dům rytířských ctností

Věnujeme se dětem i mládeži, studentům i dospělým. Na základě staletých tradic se věnujeme výuce šermu a rozvoji evropských bojových umění, a to cestou jejich scénického ztvárnění, využití pro sebeobranu a také jako podkladu pro sportovní disciplíny. V řadě oblastí doplňujeme a prolínáme existující obory, jako je divadlo, fitness, bojové sporty, bofry a LARP, historický šerm, tanec, lukostřelba a řada dalších činností. Jsme tu pro širokou veřejnost. Pro každého se snažíme být zdrojem zábavy a relaxace, pro některé zdrojem vzdělávání a pro odborníky zdrojem nových rozhledů a platformou pro vzájemné sdílení zkušeností. Pro všechny tyto cíle budujeme ve Starém Lískovci v Brně stálou šermírnu se zázemím.

 

Aktivity na stánku:

Vykládání o našich aktivitách. Možnost prohlídky historických i moderních mečů a jiných rekvizit. Půjčování bofrů. Ukázky pohybových aktivit pokud bude prostor.

 

Judo Dolní Kounice

Aktivity na stánku:

 

Předvedeme dva plnohodnotné tréninky: 10-11 a 14-15 mezitím hry apod.

Cantes

Canisterapeudtická organizace provádí canisterapii ve školkách, stacionářích, domovech seniorů atd.

Aktivity na stánku:

Ukázky canisterapie, mazlení se psy, hry se psy.

 

 

 

 

 

Moravian Larp

Sdružení Moravian LARP, o. s. (dále jen MoL) bylo založeno na podzim v roce 2007 za účelem podpory lidí se zájmem o volnočasové aktivity a hry v přírodě, které jsou souhrnně označovány jako larpy.

Působnost sdružení je pak zaměřena především na propagaci volnočasových aktivit typu LARP (live action role playing,). Sdružení se zabývá také přípravou a realizací těchto volnočasových aktivit, a v neposlední řadě pak organizováním kroužků či pořádáním kurzů a přednášek pro mládež zajímající se o tyto volnočasové aktivity.

Za účelem rozšíření povědomí o těchto aktivitách ve společnosti se MoL snaží svými dalšími projekty oslovit širokou veřejnost a prezentovat jí tyto a příbuzné aktivity.

V rámci své činnosti MoL pomáhá s realizací a zajištěním při organizování nově vznikajících larpů, pořádaných neorganizovanými skupinami mládeže ve věku od 12 do 26 let.

Larp je …

  • hra, ze které si odnesete neopakovatelný zážitek
  • hra v tvůrčím prostředí, kde poznáte nové přátele
  • rolová hra, která spojuje prvky divadla a sportu.
  • moderní volnočasová aktivita
  • příběh, ve kterém není nic definitivně dáno.
  • něco, co můžete zažít NA VLASTNÍ KŮŽI

Co je to LARP:

Larp (z anglického Live Action Role Play) je forma hraní rolí, ve kterém živí lidé fyzicky svými činy představují činy svých postav. Účastníci interagují mezi sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě reprezentovaném světem skutečným. Pro larp je typické, že nemá žádné publikum a jeho smyslem je hlavně zábava a zážitek účastníků.

Přestože jsou larpy primárně určeny jejich hráčům a hráčkám a nikoli publiku, jsou velmi fotogenické – především díky propracovaným kostýmům a herním výkonům hráčů. Zážitek ze hry zpravidla pramení z prožití příběhu skrz svoji postavu či kompetetivního fyzického boje. Všechny konflikty ve sdíleném fiktivním světě mohou být řešeny jako ve skutečnosti (reálně, diegeticky), nebo různými zástupnými mechanismy (pravidly).

Aktivity na stánku:

 

1) výstavka larpových kostýmů, rekvizit, doplňků, fotografií
2) šermířská aréna s bezpečnými měkčenými replikami zbraní, které se na larpech používají

3) Výstava „larpy v ČR“ – série posterů s popisem a ukázkama toho, jaké larpy se v ČR hrají.

4) larpová lukostřelba, střelba z NERF zbraní (používají se šípy s bambulí – lze střílet proti sobě)

 

 

Roska

Občanské sdružení ROSKA Brno–město bylo založeno v roce 1995 jako samostatná právnická osoba. Sdružení je členem celostátní zastřešující organizace Unie Roska – česká MS společnost. V současné době máme 115 členů. Sdružujeme nejen pacienty s RS, ale i rodinné příslušníky a příznivce. Posláním sdružení je  pomoc osobám s chronickým onemocněním roztroušenou sklerózou žít plnohodnotný život bez ztráty lidské důstojnosti. Organizujeme rekondičně–rehabilitační pobyty, víkendové semináře, rehabilitační cvičení a plavání, kursy angličtiny a práce na PC, hipoterapii, arte– a ergoterapii, pořádáme pravidelná klubová setkání s odbornými přednáškami, informační servis včetně nabídky publikací a výukových materiálů, účastníme se veletrhů a výstav v rámci neziskového sektoru, pořádáme společenské a kulturní akce, nabízíme individuální podporu imobilním členům a poskytujeme si vzájemnou oporu a pomoc v naší nelehké situaci. Svou činnost pravidelně uvádíme na našich webových stránkách:  www.roska–bm.cz

Hlavním cílem  je zkvalitňování  pomoci (služeb) občanského sdruženi Roska Brno–město  osobám s roztroušenou sklerózou (RS) a rozšíření služeb o cílenou sociální práci.  Dosavadní činnost sdružení byla zaměřena zejména na doplňování zdravotní péče (rehabilitační cvičení, rekondice atd.). Doplnili jsme činnost  o psychologickou a terapeutickou pomoc osobám s RS a jejich rodině. Nemocní se často ocitají v psychicky a sociálně tíživé situaci. Nově diagnostikovaní, zejména mladí lidé, se potřebují vyrovnat s novou situací a perspektivou, stejně jako osoby, jejichž stav vyžaduje odchod do invalidního důchodu nebo osoby, které z důvodu nemoci opustí životní partner.  Spolupracujeme s neurology, fyzioterapeuty, sociálními pracovníky, psychology.

Toto onemocnění postihuje  nejčastěji mladé lidi na počátku a na vrcholu profesní kariéry  mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života. Jde o chronické onemocnění centrálního nervového systému, které negativně ovlivňuje celou řadu tělesných i duševních funkcí (poruchy vidění, řeči, hybnosti, rovnováhy, sfinkterových funkcí, soustředění…). Nemoc je v současné době nevyléčitelná. V současné době  pracujeme  převážně na  dobrovolné bázi. Jedním z důvodů naší prospěšné činnosti je stále poptávka na pomoc od pověřených profesionálních dobrovolníků s touto chorobou, že si mohou v klidu, bez omezení času – jako u odborného lékaře, pohovořit a sdělovat své potíže, ale i své zkušenosti a nápady, jak svou nemoc přijímat, aby se s ní dalo žít.  Nemoc zasahuje zásadním způsobem do života celých rodin, proto je MS Centrum Roska v Brně, Srbská 53, Královo Pole, otevřeno i rodinným příslušníkům nemocných.

Aktivity na stánku:

 

Prezentace organizace pomocí informačních materiálů: letáky, kronika, časopis Roska, informace o MS centru Roska v Brně, dárkové předměty (přání)…

 

 

 

 

 

 

 

MX JUNIOR CLUB DOLINA

Občanské sdružení, sportovní činnost motokros podpora dětí a mládeže od nejmenších závodníků (5 let) až po dospělé (23 let). Klub má cca 25 registrovaných závodníků.

Úspěchy: Několikanásobné vítězství v regionálních soutěžích.

Aktivity na stánku:

Vystavené závodní motocykly, poháry, fotografie, věnce

Fair Credit International SE

Jsme odpovědný poskytovatel nebankovních půjček na českém trhu.

Aktivity na stánku:

Naším zájmem je prezentovat novou firmu na českém trhu, možnosti spolupráce na různých pozicích v rámci nové, ale velmi úspěšné firmy. Nabízíme propagační materiály, balonky nafukované heliem a svezení na funway.

Galerie k článku