České dráhy vás na Bambiriádu dopraví zdarma

Akciová společnost České dráhy nabízí jako partner akce školám na území bývalého okresu Chrudim bezplatnou přepravu organizovaných skupin žáků na Bambiriádu v Chrudimi regionálními vlaky.

V případě zájmu o zajištění přepravy je nezbytné kontaktovat Krajské centrum osobní dopravy Pardubice, tel. 972 322 048, 725 570 529, nebo e-mail rotreklova@kcod.cd.cz a sdělit datum a počet osob, pro které je přeprava požadována. Pokyny k přepravě obdržíte obratem.