Tisková zpráva č. 2 Bambiriáda 2014 v Českých Budějovicích již 10 dní!!

_MG_5843

Tisková zpráva č. 2 Bambiriáda 2014 již za 10 dní

Bambiriáda 2014 již za 10 dní !!

Hlavním pořadatelem Bambiriády 2014 v Jihočeském kraji bude již tradičně Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – RADAMBUK. Akce se bude v Českých Budějovicích konat v areálu u Sportovní haly ve dnech 23. – 24. května 2014 (pátek – sobota).

Mottem 16. ročníku jedinečné celorepublikové akce Bambiriáda 2014, kterou pořádá Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), je tentokrát „Znáte nás? Jsme tu už (zase) 25 let.“ Děti a mládež mají v dnešní době spoustu možností, jak mohou trávit volný čas. Dětská a mládežnická sdružení mají přitom v ČR úctyhodnou tradici. Ta sahá daleko do minulosti a zahrnuje i období, kdy se zmíněné organizace – pro svoji touhu po volnosti, kvůli podpoře aktivního přístupu a výchově k osobní zodpovědnosti členů – stávaly často trnem v oku autoritářským režimům. Některé významné organizace ve své historii čelily jejich represím bohužel opakovaně. Připomeňme si proto, že je tomu již 25 let od událostí, jež rozhodly o tom, že se náš sektor může rozvíjet svobodně a podle svých představ. Bambiriáda jako prostor pro vzájemné seznámení rodičů a jejich ratolestí, sdružení dětí a mládeže i „domečků“ a středisek volného času, je k tomu zajisté vhodnou příležitostí, říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Cílem Bambiriády je upozornit na důležitost vhodného nakládání s volným časem dětí a mládeže. Jedná se v podstatě o druh mimoškolní výchovy, na kterou je třeba klást u dětí a mládeže velký důraz. Vychovávat s citem k dítěti, k jeho individualitě, pomocí zábavy a her.

 

Bambiriádu slavnostně zahájí v pátek 23. května 2014 v 9,30 hodin zástupci Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje spolu s pozvanými hosty z MŠMT, ČRDM, Jihočeského kraje, Statutárního města Č. Budějovice, se zástupci Armády ČR a společnosti E.ON ČR, s.r.o., která bude i v letošním roce regionálním generálním sponzorem.

Bambiriáda bude i v letošním roce místem aktivní prezentace sdružení dětí a mládeže, tisíce dětí si zde budou moci vybrat pro sebe tu nejlepší volnočasovou aktivitu nebo letní tábor. Pro děti bude připravená aktivní přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová vystoupení, opičí dráhy, skákací hrady, prezentace Armády ČR, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice, BESIP Ministerstva dopravy ČR, Městské policie, Jihočeských informačních center pro mládež, expozice tábornické činnosti, ukázky tábornických dovedností, lanové aktivity, zoo koutek, jízdy na lodích, výroba placek – buttonů, čajovna, losování o ceny na pódiu, hry se zvířecí tématikou, prezentace kurzů angličtiny pro děti, ukázky karate, sebeobrany a řada dalších soutěží a ukázek.

Na pátek na 16.30 hodin je připraveno vyhlášení vítězů 6. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014 , kterou pro společnost E.ON pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Soutěž je určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Zlínského kraje.

Posláním soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času mladé generace. Do soutěže se mohou přihlásit děti a mládež v kategoriích: Jednotlivec, Malá skupina, Třídní kolektiv, nebo Velká skupina. Celá soutěž probíhá na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz. Celkový počet soutěžících v letošním školním roce byl, z toho  v Jihočeském kraji. Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 6.000,- Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč, jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 2.000,- Kč. Malá skupina a Třídní kolektiv, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč. Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 25.000,- Kč, velká skupina s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 15.000,- Kč, velká skupina s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 10.000,- Kč. Soutěžící si vyberou věcné ceny dle vlastního výběru.

V sobotním dopoledni budou na pódiu oceněni dobrovolníci z dětských a mládežnických spolků Březovými lístky. Od 13 hodin zveme děti a rodiče na divadelní pohádku Princ Jaromil Divadla Studna. Na prezentaci  Armády ČR se i v letošním roce  spolu s Krajským vojenským velitelstvím České Budějovice bude podílet 25. protiletadlový raketový pluk ze Strakonic. K předvedení bude připraven protiletadlový raketový komplet S -10 a RBS – 70, obrněné vozidlo Dingo, Tatra 810 a ruční zbraně zavedené v AČR. Jednotky CLS – Combat Life Saver přivezou na ukázku vojenskou sanitku a každý den připraví 2 ukázky zdravotnického výcviku. Na oba dva dny akce jsou také připraveny 2  praktické ukázky bojového umění MUSADO. BESIP Ministerstva dopravy ČR připraví na Bambiriádu 2014 v Českých Budějovicích překážkovou dráhu, jízdu na koloběžkách a stánek s testy znalostí pravidel silničního provozu. Děti se mohou těšit v pátek  na Bambiriádě 2014 v Českých Budějovicích také na sanitku Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a ukázky jejího vybavení. Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu VYDRA připravila pro děti jízdy na kánoích, ve stánku Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s. si děti vyzkouší chůzí se slepeckou holí a přečíst Braillovo písmo.

Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM Č.B.) připravilo pro děti hru na hrací roury Bobotubes, házecí soutěže a rekord v navlékání PET víček, děti budou mít možnost vyrobit si originálnííodznak – placku. ICM Č.B. představí činnost i ostatních Jihočeských informačních center, bude zajišťovat komunikaci s médii a tiskové zprávy.

Regionální záštity přijali v letošním roce Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje, JUDr. Tomeš Vytiska — člen Rady Jihočeského kraje, Mgr. Juraj Thoma primátor Statutárního města České Budějovice a Mgr. Petr Podhola – náměstek primátora pro školství a sociální věci. Akci v regionu podporují 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice, Krajské vojenské velitelství České Budějovice, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Městská policie České Budějovice, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Regionálními partnery jsou Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, Europe Direct České Budějovice, Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o., IGY centrum, vyladenyinternet.cz, Evocati s.r.o., Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou, Lanový park Máj a Hopsárium – Svět rodinné zábavy, mediálními regionálními partnery jsou Rádio Kiss České Budějovice, Český rozhlas České Budějovice a webový portál www.jihočeskýkalendář.cz.

Návštěvní doba:

23.05.2014 8.00 – 17.00 – Den pro školy
24.05.2014 9.00 – 17.00 – Den pro rodiny

Program Bambiriády 2014

Pátek 23. 5. 2014 – 8.00 – 17.00 hodinDen pro školy a školní družiny

8.00 hod.                               – otevření Prezence, atrakcí pro děti a začátek programu na pódiu

9,00 – 9,15 hod.                    – ukázky výcviku jednotek MUSADO AČR – bojová umění

9. 30 hod.                              slavnostní zahájení Bambiriády 2014 v Českých Budějovicích s hosty

11.00 hod.                             – losování o ceny na pódiu

11,20 – 11,40 hod.               – ukázky výcviku jednotek zdravotníků AČR – CLS

13.00 hod.                             – losování o ceny na pódiu

13,30 – 13,45 hod.                                - ukázky výcviku jednotek MUSADO AČR – bojová umění

15,00 hod.                             -losování o ceny na pódiu

15,35 – 15,50 hod.                 – ukázky výcviku jednotek zdravotníků AČR – CLS

16,30 hod.                             vyhlášení vítězů 6. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014

17,00 hod.                             – losování o ceny na pódiu, konec 1. dne Bambiriády

Sobota 24. 5. 2014 – 9.00 – 17.00 hodin – Den pro rodiče s dětmi

9.00 hod.                              – otevření Prezence, atrakcí pro děti a začátek programu na pódiu

10,00 hod.                             – vyhlášení vítězů soutěže – THEIA- krizové centrum, o.p.s.

10,25 – 10,40 hod.              – ukázky výcviku jednotek MUSADO AČR – bojová umění

11.00 hod.                             – losování o ceny na pódiu

11,05 hod.                             ocenění dobrovolníků spolků dětí a mládeže  Březovými lístky

11,20 – 11,40 hod.                 – ukázky výcviku jednotek zdravotníků AČR – CLS

12,30- 12,45 hod.                  - ukázky výcviku jednotek MUSADO AČR – bojová umění

13.00 hod.                             – losování o ceny na pódiu

13,05 – 14,05 hod.               – divadelní pohádka Divadlo Studna

15,00 hod.                             - losování o ceny na pódiu

15,30 – 15,50 hod.                - ukázky výcviku jednotek zdravotníků AČR – CLS

17,00 hod.                             – losování o ceny na pódiu, konec Bambiriády 2014

 

Bambiriády 2014 v Č. Budějovicích se zúčastní 14 členských spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.

Spolky Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje:

 1. M – tes                                                                                                 www.m-tes.cz
 2. RS NADORAZ, o.s.
 3. M – CENTRUM PRO MLADOU RODINU, o.s.                                  www.mc-maj.cz
 4. KAMARÁDI OTEVŘENÝCH SRDCÍ                                                   www.kamaradiotevrenychsrdci.cz
 5. POHODÁŘI VSKH                                                                                              www.pohodari.vskh.cz
 6. RODINNÉ CENTRUM ROZÁRKA                                                     www.rozarkarc.webnode.cz
 7. 1.STŘEDISKO ZÁLESÁK                                                                   www.1.strediskozalesak.cz
 8. SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE – DDM Č.B.                      www.sasmcb.cz
 9. KELTOVINY                                                                                         www.keltoviny.cz
 10.  KONÍČEK, o.p.s.                                                                                www.konicekcb.webnode.cz
 11.  PIONÝR, Z.S. – JIHOČESKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA               www.jihocesky-pionyr.cz
 12.  ZEMĚ – NEZEMĚ, o.s.                                                                        www.zeme-nezeme.cz
 13.  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚTI ŘEPICE                                            www.deti-repice.cz
 14.  INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ ČESKÉ BUDĚJOVICE                     www.icmcb.cz

Za splnění alespoň dvou disciplín u každého z prezentujících sdružení dostanou děti razítko do startovní kartičky, kterou obdrží v Prezenci. Po obdržení razítka od každého spolku se vrátí do Prezence, vyplní kartičku do losování o ceny na pódiu a dostanou malý dárek.

Ceny do losování na pódiu věnovali:

Jihočeský kraj, E.ON ČR s.r.o., Hopsárium – Svět rodinné zábavy, IGY Centrum, Lanový park Máj, Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou, Krajské vojenské velitelství České Budějovice, SKP FLOTILA K2 a EkoCentrum Aristotelés.

Děti mohou využít se vstupenkou Bambiriády slevu 30% na vstupném do Hopsária v Českých Budějovicích nebo na Lipně do 27.6.2014.

Ostatní účastníci Bambiriády:

E.ON ČR, s.r.o.

Krajské vojenské velitelství České Budějovice

25. Protiletadlový raketový pluk Strakonice

THEIA – krizové centrum, o.p.s.

Městská charita České Budějovice

Europe Direct České Budějovice – pátek

Oblastní spolek ČČK ČESKÉ BUDĚJOVICE

Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu VYDRA

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje – pátek

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

TJ Karate České Budějovice

Evropské centrum jazykových zkoušek, s.r.o

Jezdecký klub Šárka Protivín

SKP FLOTILA K2

Asociace Zooterapie, aktivit a terapie, o.p.s.

EkoCentrum Aristotelés, o.p.s.

Bambiriádu navštíví zahraniční partneři – zástupci dětské a mládežnické organizace z Horního Rakouska KINDERFREUNDE a pracovníci Zemského referátu pro mládež z Horního Rakouska. Soutěžní disciplíny pro děti přivezou na Bambiriádu také členové Dětské organizace FÉNIX ze Slovenska.

Pódiová vystoupení zajišťuje Agentura Kultur – Kontaktwww.kultur-kontakt.cz, programem Bambiriády nás provede moderátor Miroslav Mareš.

Další informace lze nalézt na adresách http://www.bambiriada.cz/2014/ceske-budejovice/ nebo www.radambuk.cz .

Tak neváhejte a přijďte si k nám zasoutěžit !!! Těšíme se na vásJ Vstup na akci je zdarma !!!