Kontakt

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
Sídlo: 
Lannova 63 , 370 02 České Budějovice

Kontaktní adresa: 
Husova 622/45, 370 05 České Budějovice

IČO: 26516519

Registrace u MV ČR Číslo: VS/1-1/45896/01-R, dne 20.3.2009
Číslo b.ú.: 572644389 / 0800

Mobil: 775 644 101 Petr Novák, 775 644 003 Katka Babická
E-mail: info@radambuk.cz , kancelar@radambuk.cz

http://www.radambuk.cz