23. – 24.5.2014 – Bambiriáda 2014 v Českých Budějovicích ohlédnutí

IMGP6045-540x360

 

Bambiriáda 2014 pobavila přes 3 000 návštěvníků

Bambiriáda v Českých Budějovicích uzavřela své brány v sobotu v 17 hodin losováním o ceny na pódiu. Hlavním pořadatelem Bambiriády 2014 v Jihočeském kraji byla již tradičně Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – RADAMBUK. Akce se konala v Českých Budějovicích konat v areálu u Sportovní haly ve dnech 23. – 24. května 2014.

Mottem 16. ročníku jedinečné celorepublikové akce Bambiriáda 2014, kterou pořádala Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), bylo tentokrát „Znáte nás? Jsme tu už (zase) 25 let.“ Děti a mládež mají v dnešní době spoustu možností, jak mohou trávit volný čas. Dětská a mládežnická sdružení mají přitom v ČR úctyhodnou tradici. Ta sahá daleko do minulosti a zahrnuje i období, kdy se zmíněné organizace – pro svoji touhu po volnosti, kvůli podpoře aktivního přístupu a výchově k osobní zodpovědnosti členů – stávaly často trnem v oku autoritářským režimům. Některé významné organizace ve své historii čelily jejich represím bohužel opakovaně. Připomeňme si proto, že je tomu již 25 let od událostí, jež rozhodly o tom, že se náš sektor může rozvíjet svobodně a podle svých představ. Bambiriáda jako prostor pro vzájemné seznámení rodičů a jejich ratolestí, sdružení dětí a mládeže i „domečků“ a středisek volného času, je k tomu zajisté vhodnou příležitostí, říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Cílem Bambiriády je upozornit na důležitost vhodného nakládání s volným časem dětí a mládeže. Jedná se v podstatě o druh mimoškolní výchovy, na kterou je třeba klást u dětí a mládeže velký důraz. Vychovávat s citem k dítěti, k jeho individualitě, pomocí zábavy a her.

Bambiriádu slavnostně zahájili v pátek 23.5.2014 9,30 hodin zástupci Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje spolu s pozvanými hosty Jihočeského kraje se zástupci Armády ČR a společnosti E.ON ČR, s.r.o., kterábyla i v letošním roce regionálním generálním sponzorem.

Bambiriáda byla i v letošním roce místem aktivní prezentace sdružení dětí a mládeže, tisíce dětí si zde mohly vybrat pro sebe tu nejlepší volnočasovou aktivitu nebo letní tábor. Pro děti byla připravená aktivní přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová vystoupení, opičí dráhy, skákací hrady, prezentace Armády ČR, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice, BESIP Ministerstva dopravy ČR, Městské policie, Jihočeských informačních center pro mládež, expozice tábornické činnosti, ukázky tábornických dovedností, lanové aktivity, zoo koutek, jízdy na lodích, výroba placek – buttonů, čajovna, losování o ceny na pódiu, hry se zvířecí tématikou, prezentace kurzů angličtiny pro děti, ukázky karate, sebeobrany a řada dalších soutěží a ukázek.

V pátek v 16.30 hodin byli vyhlášeni vítězové 6. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014 , kterou pro společnost E.ON pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Soutěž je určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Posláním soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času mladé generace. Do soutěže se mohou přihlásit děti a mládež v kategoriích: Jednotlivec, Malá skupina, Třídní kolektiv, nebo Velká skupina. Celá soutěž probíhá na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz.Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 6.000,- Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč, jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 2.000,- Kč. Malá skupina a Třídní kolektiv, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč. Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 25.000,- Kč, velká skupina s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 15.000,- Kč, velká skupina s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 10.000,- Kč. Soutěžící si vybrali věcné ceny dle vlastního výběru.

Na prezentaci  Armády ČR se i v letošním roce  spolu s Krajským vojenským velitelstvím České Budějovice podílí 25. protiletadlový raketový pluk ze Strakonic. K předvedení byl připraven protiletadlový raketový komplet S -10 a RBS – 70, obrněné vozidlo Dingo, Tatra 810 a ruční zbraně zavedené v AČR. Děti si mohly prohlédnout i interiér vojenských vozidel. Vojáci dětem namalovali obličeje bojovými barvami. Jednotky CLS – Combat Life Saver přivezly na ukázku vojenskou sanitku a každý den připravili 2 ukázky zdravotnického výcviku. Vojáci s pomocí dětí zachraňovali těžce zraněného s otevřeným poraněním dolní  i horní končetiny.  Záchranná služba si od nich zraněného převzala a odvezla do traumacentra. K vidění byly 2  praktické ukázky bojového umění MUSADO. BESIP Ministerstva dopravy ČR  a Městská policie připravili na Bambiriádu 2014 v Českých Budějovicích překážkovou dráhu, jízdu na koloběžkách a stánek s testy znalostí pravidel silničního provozu. Děti si mohly prohlédnout na Bambiriádě 2014 v Českých Budějovicích také na sanitku Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a ukázky jejího vybavení. Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu VYDRA připravila pro děti jízdy na kánoích, ve stánku Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s. si děti vyzkoušely chůzi se slepeckou holí a přečíst Braillovo písmo.

Regionální záštity přijali v letošním roce Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje, JUDr. Tomeš Vytiska — člen Rady Jihočeského kraje, Mgr. Juraj Thoma primátor Statutárního města České Budějovice a Mgr. Petr Podhola – náměstek primátora pro školství a sociální věci.

Regionálními partnery byli Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, Europe Direct České Budějovice, Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o., IGY centrum, vyladenyinternet.cz, Evocati s.r.o., Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou, Lanový park Máj a Hopsárium – Svět rodinné zábavy, mediálními regionálními partnery  Rádio Kiss České Budějovice a webový portál www.jihočeskýkalendář.cz.

Bambiriádu navštívili také zahraniční partneři – pracovníci Zemského referátu pro mládež z Horního Rakouska a zástupci dětské organizace Kinderfreunde. Soutěžní disciplíny pro děti přivezli na Bambiriádu také členové Dětské organizace FÉNIX ze Slovenska.

V sobotním dopoledni byli na pódiu oceněni dobrovolníci z dětských a mládežnických spolků Březovými lístky. Ocenění jim předal předseda Rady dětí a mládeže Petr Novák. Od 13 hodin hrálo divadlo Studna pro děti divadelní pohádku Princ Jaromil.

Po celou dobu byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Na pódiu vystoupila řada účinkujících, mezi nimiž nechybělo taneční studio No Limit, taneční klub Blueberry, Danceline a další. Klub afrických rytmů nám zabubnoval. Několikrát proběhlo na pódiu slosování kartiček se jmény dětí, které splnily disciplíny u spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje. Děti dostaly hodnotné ceny věnované regionálními partnery.

Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM Č.B.) připravilo pro děti hru na hrací roury Bobotubes a rekord v navlékání PET víček, děti si mohly vyrobit si originální odznak – placku. ICM Č.B. představilo činnost i ostatních Jihočeských informačních center, zajišťovalo komunikaci s médii a tiskové zprávy.

Celkem 16. ročník Bambiriády v Českých Budějovicích navštívilo 3158 návštěvníků. Velkému počtu návštěvníků přispělo také počasí, které letošní Bambiriádě v Českých Budějovicích zachovalo svou přízeň:-).

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje děkuje všem organizátorů, členským spolkům a ostatním účastníkům za pečlivou přípravu akce a těší se za rok na viděnou s dětmi ve světě zábavy a her.

Galerie k článku