Waldorfská základní škola Dobromysl

P1110156

Nabízí vzdělání v Plzni již 5. rokem. Usiluje o celostní rozvoj dítěte v oblasti citů, vůle i rozumu. Heslem školy je „V úctě přijmout, v lásce vychovat a ve svobodě opustit.“

Na stánku si děti mohou vyrobit mandaly z přírodních materiálů, nebo vlastní záložku do knihy. Rodiče se dozví mnoho zajímavého o fungování školy.