Do Krnova se po 6-ti letech vrátila Bambiriáda

Celý den jste mohli dnes navštívit Bambiriádu, která se konala na zahradě Střediska volného času Méďa Krnov. Dopoledne patřilo mateřským a základním školám. Program zde byl velmi pestrý. Děti se seznámily s prací hasičů, mohly si vyzkoušet a obsluhovat hadici, podívat se na požární auta a zahrát si hry, které si pro ně hasiči připravili. Hned vedle byli policisté a bezpečnostní složky doplnili zdravotníci. Vojáci z armády nám dali možnost nahlédnout do jejich techniky a vybavení. Po celé zahradě bylo mnoho atrakcí, které si pro děti připravili nejrůznější organizace z Krnova a okolí. Byli zde například Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie a Junáci. Děti si mohly také vyzkoušet bojové sporty nebo umění florbalistů zájmových útvarů střediska.

Dnes byla také zahájena výtvarná soutěž na téma „Trávení volného času“ a  byly zde také další výtvarné a rukodělné práce. Celkový program byl doplněn o vystoupení zájmových útvarů SVČ Méďa Krnov a projížďkou na koních.

Zítra Bambiriádu navštivte znovu, protože program bude doplněn o vystoupení kapel a dalších atrakcí.