Účastníci

Kdo se zúčastní?

Asociace TOM ČR, TOM 20603 Svišti (Turistické středisko Svišti) - www.svisti.cz
 (Našim hlavním cílem je výchovně vzdělávat děti a mládež, dále pak pořádání letních táborů, víkendových výletů či jiných volnočasových aktivit. Samozřejmostí jsou i pravidelné oddílové schůzky či kroužky, kde hrajeme nejrůznější zábavné hry, soutěže a učíme se zálesáctví, ekologii a turistice.)
 
Florbalový klub Český Těšínwww.fbcceskytesin.cz
(Organizace florbalových tréninků pro děti, mládež i dospělé. Organizace florbalových turnajů pro elévy, mladší žáky, starší žáky, dorostence, juniory a muže.)
 
6. Pionýrská skupina Svibická šestkawww.svibicka-sestka.estranky.cz
(Nabízíme dětem volnočasové aktivity v oblasti turistiky, poznávání přírody, zvláště pak tábornickou činnost. Jsme členy RADAMOKu – rady dětí a mládeže MSK.)
 
Montessori centrumwww.montessori-ceskytesin.cz 
(Hlavní cíle činnosti sdružení jsou: Podpora rodinné výchovy a výchovy k rodičovství, Péče o děti a mládež s využitím prvků pedagogiky Montessori,Získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví, psychologii rodinného života, Poskytování vzájemné pomocí, předávání zkušeností a služby, Spolupráce s ostatními organizacemi obdobného zaměření, Přispívání ke zkvalitnění výchovy, vzdělanosti a tělesného i duševního vývoje dětí a mládeže v našem regionu, Snaha o obohacení dětí o nové kamarády, vztahy a zkušenosti a nabídnuti jim prostředí vzájemné důvěry, Umožnění také rodičům se vzájemně společensky i neformálně stýkat a komunikovat.)
 
Mateřské centrum Šťastné srdce, o.s.www.mcstastnesrdce.cz
(Naše nezisková organizace se zabývá sdružováním maminek s dětmi na mateřské dovolené a podporou rodiny jako základem společnosti. Vytváříme pro maminky s dětmi programy na rozšiřování zkušeností, vědomostí, pohyblivé zdatnosti s možností rozvíjení vlastní kreativity. Mateřské centrum se zabývá volnočasovými a vzdělávacími aktivitami pro děti od 0-6let, organizováním vzdělávacích kurzů pro rodiče a děti, zajišťování ozdravných pobytů pro batolata a dětí do 6let, zdravotní osvětou poporodní doby a těhotenského období. Aktivně se podílíme na setkávání se žen po různých vážných životních situacích (po ablacích prsů, onkologických zákrocích…). 
 
Občanské sdružení AVE Český Těšín (STŘEP – nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež)www.osave.cz 
(Naším cílem je nabídnout mladým lidem takové možnosti trávení volného času, aby vyhovovaly poptávce a zároveň redukovaly negativní jevy, jako jsou drogová závislost, kriminalita mladé populace atd.) 
 
Česko-Těšíňští hokejistéwww.hcceskytesin.cz
(Hraní letního hokeje, pořádání nejrůznějších zápasu v letním hokeji pro děti).
 
Oddíl Badmintonu - www.badmintontesin.cz
(Hraní badmintonu, prořádání turnajů).
 
Asociace malých debrujárů České republiky AMD ČR - www.debrujar.cz
ADM  ČR vznikla na základě zkušeností z Kanady a přes Francii se dostala až k nám, kde působí od roku 1992. Debrujár je slovo francouzského původu, znamená – šikovný, obratný, objevuje a ví si vždy rady. Jsou to chlapci a děvčata a jejich starší kamarádi, sourozenci, rodiče, učitelé, kteří mají zájem o vědu, techniku a ekologii, kteří stále něco vymýšlejí, objevují a experimentují. Debrujáři se seznamují se zajímavými pokusy, které si mohou sami vyzkoušet, a přitom k tomu nepotřebují žádné drahé přístroje.