Účastníci

Prezentující sdružení

 

AIESEC - studentská organizace si přichystala zajímavý program pro nadšené účastníky. Všichni se tak budou moci těšit na poznávání cizích kultur zastoupených studenty ze zahraničí. Za zmínku určitě stojí i ukázka tradic jednotlivých zemí a výuka tanců.
Pro nejmenší budou moci prokázat svou kreativitu při kreslení námětů z celého světa. Během programu se dozvíte nejen plno zajímavých informací, ale také se dobře pobavíte.

Asociace malých debrujárů - čekají vás debrujárské pokusy, hlavolamy a soutěže.


 Asociace turistických oddílů mládeže ČR - děti si budou moci vyzkoušet různé hry pro potěchu i soutěžení, pro postřeh, sílu i přesnost. Jako v letech předešlých na ně bude čekat ponožková střelnice, deskové hry a obří kolo.

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. - na návštěvníky budou čekat výtvarné aktivity, soutěže pro děti, ekologické hry, nabídka činností pro malé děti s rodiči a prarodiči, vlastní anketa pro účastníky: Děti - rodiče a prarodiče. Informace o nabídce integrovaných klubových činností a táborů, ozdravných pobytů, primárně preventivních programů a terapeutických aktivit pro děti se specifickými potřebami. Propagace a prezentace odborné praxe, dobrovolnické práce v CID i humanitární pomoci dobrovolných spolupracovníků CID dětem v rozvojových zemích.

Český Svaz Pozemního Hokeje - možnost osobního vyzkoušení hokeje, prezentace hokeje jako olympijského sportu. U stánku budou během víkendu asistovat i vícemistři Evropy z roku 2012.

DDM Mozaika Železný Brod - automodeláři - PREZENTACE PÁTEK - NEDĚLE - na zpevněné ploše bude namalován závodní okruh, na kterém bude probíhat série závodů. Tyto závody budou prezentovat veřejnosti členové kroužku - děti. Po skončení každé jízdy budou modely zapůjčovány návštěvníkům, kterým se bude měřit čas ujetého kola. Za všechny 3 dny budou časy návštěvníků zveřejňovány na tabuli a celkově nejrychlejší bude na konci prezentace v neděli vyhlášen. Jako cenu dostane kompletní pojízdný model. Během prezentací se bude mít možnost veřejnost seznámit s prací v kroužku - stavba modelu, opravy, práce s plánky, práce s materiálem. Tuto činnost budou zajišťovat vedoucí kroužku.
Zájemci o automodelářství mohou využít naši nabídku a přihlásit se na námi pořádaný letní tábor v Jindřichovicích pod Smrkem. Termín konání je 1. - 14. 7. 2012. Podrobnosti obdržíte přímo na stánku.

Duha-Sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi - během čtyř dnů se v duhovém stanu vystřídají 3 programy. Duha Tangram si připraví aktivity pro velké i malé (zejména výroba ozdob z drátů a korálků, plstěné květiny do vlasů). Duha Děsír nabídne deskové hry, které si mohou zahrát děti samy nebo i s rodiči. Vyzkouší si, jak se která hra hraje, procvičí motoriku i mozkové závity. Posledním programem bude možnost nakreslení si vlastního portrétu v nadživotní velikosti - děti mohou vybarvit portréty rodičů i prarodičů a naopak.

Hudební Akademie Praha - cílem Hudební Akademie Praha je citlivě formovat děti, provokovat chuť ke stále větší kreativitě, touhu po sebevyjádření, probouzet respekt k umění a pěstovat sebevědomí. Výuka dětí probíhá ve čtyřech směrech - v hudebním, jazykovém, dramatickém a pohybovém. 

Informační centrum oddílů a klubů - turnaje ve stolním tenisu, soutěž ve vyndavání Ježka v kleci na čas, kvízy o počítačích a Internetu, o sportu, sudoku, malování na čtvrtku se sportovní tématikou. Turnaje ve stolním tenisu - pátek, sobota a neděle odpoledne, soutěž ve vyndavání Ježka z klece - sobota a neděle.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Pražský kraj A.B. Svojsíka - děti se mohou těšit na hry uvnitř stanu: jeřáb, opice, krabice, neviditelný inkoust, malování na obličej, piškvorky a také na prostoru před stanem: bungee running, odlitky ze sádry, zatloukání hřebíků.

Kazimírka - V rámci Bambiriády se mohou rodiče a děti seznámit s vedoucími sdružení, aktivitami, akcemi a tábory. Ve stanu sdružení mohou zájemci vidět fotky z akcí. Děti si mohou vytvořit vlastní tričko, stavět obří domino, foukat velké bubliny nebo vyzkoušet balancování na Indo board.

Klub Pathfinder - budou připraveny deskové hry a hlavolamy.

Klub Domino, Dětská tisková agentura - nabídne praktické ukázky práce v rozhlasovém studiu s možností vyzkoušet si roli moderátora. Nejzdařilejší výkony návštěvníků budou odvysílány v Rádiu Domino a jejich autory pozveme k celoroční spolupráci.

Kulturní a mateřské centrum Barrandov - společně s MC Balonek,  RC Nová Trojka, MK Rybička a KC Kampa připraví zázemí pro rodiny s malými dětmi s možností ohřátí  vody na sušená mléka a kaše v rychlovarné konvici, připraven bude přebalovací koutek, kojící koutek, hrací koutek pro děti od 0 do 4 roků na koberci  a  pro starší děti před stanem, výtvarná dílna pro děti 2-4 roky i pro děti 4-15 let, prezentace organizací.

Liga lesní moudrosti - opět v prostoru vyroste ukázkové týpí, návštěvníci si budou moci rozdělat oheň třením dřev a vytvořit si bylinkové váčky.

Nadace Leontinka - hry pro děti - plnění úkolů za simulace zrakových vad, luštění Braillova písma, rozpoznávání hmatových reliéfních obrázků. Představí návštěvníkům pomůcky pro nevidomé - bílou hůl, hmatové domino, hmatovou knížku, tangram pro nevidomé. Dále budou připraveny i hry pro rodiče s dětmi - párování stejných hraček podle hmatu, překreslení hmatového obrázku, hmatové pexeso, to vše s klapkami na očích.

Národní parlament dětí a mládeže - děti se budou moci zapojit do malování knihy k dětským právům, připraven bude kviz o bezpečnosti na sociálních sítích a právech dítěte.

Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC - představí svoji činnost spočívající v propojení zdravotního záchranářství s hrami a soutěžemi pro děti a mládež. Na místě budou jednak probíhat prezentace profesionálních záchranářů a základy první pomoci, projekce tematických fotografií a videoklipů. Dětská část prezentace bude zahrnovat jednoduché tvořivé a sportovní činnosti pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže.

Občanské sdružení DC - bude učit děti, ale i rodiče tancovat, bude se soutěžit a budou se rozdávat dárky.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 - u stánku si vyzkoušíte správné postupy poskytování laické první pomoci - resuscitaci, zástavu masivního krvácení a zotavovací poloho při bezvědomí, budete si moci nechat namaskovat realistické poranění. Zjistíte k čemu je dobrá krev a proč ji darovat a ukážeme vám co máte mít v evakuačním zavazadle.

Občanské sdružení Výtvarný spolek Hruška - malé děti si budou vybarvovat originální linorytové omalovánky, které si budou moci odnést na památku domů. Dále vás čeká tématická tvorba ve větších formátech cca A2 na plenérových stojanech a v průběhů tvorby budou díla vystavena a 2x denně proběhne soutěž o ceny.

Pionýr - v rámci pionýrské expozice děti projdou několika stanovišti vedenými v duchu významu slova PIONÝR - objevitel nových cest, průkopník, vynálezce, kde na ně budou čekat rozličné úkoly. Po projití stanovišť a splnění úkolů na každého bude čekat drobná odměna. V expozici se návštěvníci dozvědí o rozmanité činnosti sdružení a nabídce nejbližší pionýrské skupiny v okolí jejich bydliště. Další podrobné informace poskytne pionýrský informační stánek v expozici. Těšíme se na Vaší návštěvu u pionýrů.

Pražské domy dětí a mládeže - pro návštěvníky budou připraveny tvůrčí výtvarné a rukodělné dílny, točení na hrnčířském kruhu, sportovní soutěže a hry, technické zajímavosti a praktické ukázky z činnosti, historický šerm. Součástí expozice bude skákací hrad. Program bude přístupný všem návštěvníkům bez omezení.

Salesiánské hnutí mládeže - připraveno bude malování, netradiční výtvarné techniky, korálkování, výrobky ze slaného těsta, keramika, stolní fotbal a deskové hry.

Sbor Jednoty bratrské v Praze - představí své projekty práce s dětmi, mládeží a rodinami. Konkrétně projekt Rodinné centrum KONZERVA zahrnující Mateřské centrum, Hlídací koutek a klub pro předškoláky. Dále také řadu kreativních klubů pro děti dorostového věku, volnočasové aktivity a preventivní činnost mezi mládeží v projektu RESTART. Novinkou je projekt DITCH and HELP, který je zaměřený na charitativní sběr oblečení. Na akci se můžete těšit na Shuffleboard - dřevěnou holandskou hru s puky, výrobu pro celou rodinu, slackilne a trampolínu.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - nástřik na imaginární hořící domeček, kde si děti i dospělí mohou za pomocí ruční džberové stříkačky vyzkoušet svoji zručnost a obratnost při plnění disciplíny.
V rámci Bambiriády bude připraven doprovodný program, který proběhne v pátek 25. května od 9.00 do 17.00 na území Městské části Praha 13 Stodůlky. Zde bude připravena stezka hasiče, možnost zhlédnutí výcviku mladých hasičů, prezentace hasičské techniky a jiného hasičského materiálu. 
 

Středisko křesťanské pomoci - KC Maják - vyrábění s předškolními dětmi - výrobky z papíru - barvení, lepení, vyrábění se školními dětmi, stolní hry, fotbálek na ploše.

Ulicentrum - škola Výmalova - prezentace českého znakového jazyka, jeho učení se zábavnou formou, představení kultury neslyšících, vyvrácení mýtů o neslyšících, jazykové hry.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - prezentace pouze v sobotu a neděli - na akci bude nadace reflektovat na téma mezigenerační solidarity a představí své projekty určené pro děti a mládež a také pomoc seniorům. Ve stánku se děti budou moci zapojit do diskuse, jak vnímají stáří. Děti budou moci své poznatky o stáří vyjádřit kresbou, povídkou či sdělit svůj názor do video kamery. Z prezentace vznikne krátký dokument.

  

Vystavující partneři

Armáda ČR - ukázka moderní výstroje vojáků, ukázka nových ručních zbraní, ukázky boje zblízka MUSADO Technika: samohybná kanonová houfnice DANA, KOT Pandrur 2 - zdravotní verze, BLESK - meteorologické vozidlo ASC Dukla - veslařský trenažer

Borovice.cz

České dráhy, a.s. - funkční model kolejiště, soutěž na téma bezpečnost v železniční dopravě a malování na téma vlak, Junior program a maskot Elfík.

Dětský internet Alík.cz - budou připraveny různé drobné soutěže pro děti (omalovánky, vystřihování, kvizy, otázky, doplňovačky a obtahovačky) a sportovnější soutěže jako prohazovadlo Alíka. Děti se budou moci vyfotit prostřednictvím jeho stojky. Ty nejzdařilejší fotky, které nám děti předají odměníme Slokovým balíčkem. A samozřejmě na vás bude čekat samotný Alík.

E.ON - ve stánku bude připravena vědomostní hra o energetice, takové "energetické" Člověče nezlob se. Tam, kdo svoji figurku, přes několik úskalí dotazů na téma šetření energií dostane do cíle, bude odměněn malým dárkem. Pro ty technicky zdatnější bude připravena stolní hra "Boffin 100", která nabízí možnosti sestavení sta projektů, např. rádio, větrák, siréna atd. Ve čtvrtek přijede také E.ON Energy truck se speciálním program, kde představíme dobrodružnou hru MisePlus+. Ti odvážnější se budou moci ihned stát agentem a zachránit zemi před Energožrouty.

Městská knihovna v Praze - letos tradiční bibliobus Městské knihovny v Praze nepřiveze jen knihy papírové. Připraveno bude místo k poslouchání pohádek, kde děti i dospělí budou moci spočinout po namáhavé práci s úkoly, které si pro ně připravila další sdružení. Sobota pak bude Dnem pro výměnu knih, tedy svátkem všech čtenářů. Den pro výměnu knih má za cíl dát šanci knihám, které už v jedněch domácích knihovničkách nejsou potřeba, v dalších se stanou vítanými hosty.

Městská policie hl.m. Prahy - v mobilním preventivním centru bude umístěna expozice se zaměřením na prevenci nežádoucích jevů u dětí (šikana, domácí násilí, drogy), Besip, osobní bezpečnost.
U dopravního hřiště budou děti absolvovat dětské dopravní texty a získat dětský řidičský průkaz. Znalosti z testů bude možno si ověřit jízdou na dopravním hřišti pod dohledem strážníků Městské policie hl.m.Prahy.

Národní institut dětí a mládeže - kvízy, hry pro děti a mládež.

Pojišťovna České spořitelny - FLEXI životní pojištění, generální partner Bambiriády, s sebou do Prahy přiveze kupu zábavy pro malé i větší děti. Těšit se mohou na kreslení na obří roli papíru a na výrobu papírové čepice spojenou s fotosoutěží o dvacet báječných cen. Pro odvážnější je připraven speciální simulátor surfování, s nímž budou mít děti skutečně pocit, že sjíždí divoké vlny.

VŠCHT Praha - Na stánku VŠCHT Praha si budou moci děti vyzkoušet jednoduché chemické pokusy. Zjistí například, že ovoce je zásobník elektřiny, budou moci napsat dopis tajným inkoustem a také uvidí, co všechno umí kapalný dusík. Mimochodem s jeho pomocí se dá vyrobit vynikající zmrzlina - samozřejmě bude možnost ji ochutnat. Nebude chybět ani partner školy firma DuPont, která představí moderní vlákna.
Vysokoškoláci ukáží chemii z té přitažlivé a zábavné stránky a je samozřejmé, že návštěvníci si všechno budou moci vyzkoušet.

Zastoupení Evropské komise v České republice - informační stánek nabídne kolo štěstí (otázky zaměřené na Evropu pro různé věkové kategorie), stolní hry (pexeso, Hra o Evropě, kvizy). Dále nabídka informačních a vzdělávacích materiálů o Evropě a Evropské unii pro děti, školáky a pedagogy včetně map. Uvítá vás i maskot hvězdička.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - u stánku ZP MV ČR si mohou děti zasoutěžit o hezké ceny při házení míčem na Streetball, je rovněž připravena i soutěž pro dospělé a je zde i možnost přeregistrace k pojišťovně (nyní nově možno provést změnu pojišťovny do 30.6.2012, pokud chcete být zaregistrováni k 1.1.2013). 

Regionální partneři

Regionální záštity

  • Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. — primátor hl.m. Prahy
  • Ing. Marie Kousalíková — starostka MČ Praha 6

Celostátní partneři

Celostátní záštity

  • RNDr. Petr Nečas — předseda vlády České republiky
  • Mgr. Josef Dobeš — ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  • RNDr. Alexandr Vondra — ministr obrany
  • Armádní generál Ing. Vlastimil Picek — náčelník Generálního štábu AČR
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 

Dražba dřevěných hraček
Soutěž [kouzlo starých příběhů]

Místa konání 

Partneři 

Partneři fotosoutěže rajče babylon coody hotel-bavorsko alík staré hrady

Bambiriáda 2012

Tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR
banner