Účastníci

Prezentující sdružení

-  Royal Rangers v ČR
- A-TOM Maracaibo Třinec
- Klub malých Debrujárů
- Knihovna a Klub mladých městské knihovny
- Klub Pathfinder Třinec
- SCEAV Dorost Oldřichovice
- SCEAV Mládež Třinec
- Most Přátelství
- KapTyrOl Studio
- Duha

 

      

    Royal Rangers

je křesťanská organizace pro děti školního věku. Připravujeme pravidelné schůzky, výlety, víkendovky a tábory. Děti si s námi užijí spoustu legrace, dobrodružství a při tom se naučí mnohé užitečné dovednosti. Velmi rádi jezdíme tábořit do přírody, jezdíme na vodu, organizujeme sportovní akce, bojovky atd.
Naším zlatým heslem je: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně."
V Třinci máme celkem tři oddíly:
- v Oldřichovicích - se setkáváme ve vlastní klubovně každou sobotu od 15:00-17:00
- v Třinci Starém Městě - pravidelné schůzky v klubovně A-TOM za Walmarkem každý pátek 16:30-18:30
- V Třinci Sosna - pravidelné schůzky v klubovně Sluníčko každou středu od 16:00

   

 

A-TOM 1303 Maracaibo

pracuje s dětmi a mládeží už od roku 1975 a za tu dobu jím prošly stovky třineckých dětí. Kromě turistiky, pěší, cyklo, lyžařské a vodácké, se věnujeme s dětmi celoročně i jiným činnostem.

Učíme je nejen lásce k přírodě a pobytu v ní, ekologické výchově (sběr odpadků, sázení stromů, kosení horských luk, třídění odpadu), tábornickým dovednostem, ale také například zdravovědě a netradičním sportům. Pořádáme pro své členy, a nejen pro ně, zimní a letní tábory, které bývají vrcholem celoroční činnosti. Každoročně čistíme nejvíce vytížené turistické trasy našich Beskyd od odpadků, kosíme horské louky.

Věnujeme se prožitkové výchově dětí na Třinecku.

 

 

 Klub Pathfindr

Předmětem činnosti tohoto občanského sdružení je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.Hlavní náplň tvoření,všude a ze vším.
Kontakt: Daniel Olszar, tel: 722 734 206
e-mail: d.anger@centrum.cz

 

 

Most Přátelství

Posláním komunitního centra „Most přátelství“ umístěného v lokalitě Třinec, Dolní Líštná-Folvark je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži z rodin, které žijí často v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Nabízíme smysluplné aktivity s dobrým vedením, aby děti a mládež nemuseli trávit čas na ulici "s klíčem na krku" v partách, kde inklinují k rizikovému chování a experimentují s alkoholem, drogami, sexem, hazardními hrami či násilím. Naopak chceme v nich iniciovat budoucí aktivity, které přispějí ke změně jejich životního stylu. Odradit je tak od vysedávání v hospodách a případné nezákonné činnosti. Pomoci  vymanit se z negativního vlivu jejich sociálního prostředí a začlenit se do majoritní společnosti.  Zároveň chceme obohatit jejich kulturní a sportovní život a nadchnout některé odrůstající klienty z oblasti, pro práci v rádcovských i vedoucích pozicích.

 

 

Asociace malých debrujárů České republiky (AMD)

je sdružení dětí, mládeže a dospělých se společným zájmem. Cílem činnosti AMD je umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení tvořivé schopnosti a znalostí z oblasti vědy, techniky a ekologie. Při činnosti debrujáři využívají zejména zábavné pokusy s jednoduchými pomůckami, které směřují k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí a utvářejí nové cesty k poznání.
Co vlastně znamená slovo "debrujár"? Vezmete-li si na pomoc francouzsko-český slovník, snadno v něm nalistujete hesla DEBROUILLER = rozmotat, SE DEBROUILLER = pomoci si z nesnází, vědět jak na to. Víc není třeba ani dodávat. Debrujár si přece vždy ví rady! 


 

  Oldřichovický dorost

je skupina asi 30 úžasných mladých lidí ve věku od 13 do 18 let.
Setkáváme se pravidelně vždy v: Pátek v 17:00h ve starším sále v budově kostela v Oldřichovicích.

Během roku pořádáme spoustu akcí, výlety, sportovní turnaje, sáňkovačky, pobyty, na které vás tímto všechny zveme. Vyvrcholením každého roku je letní pobyt(tento rok 18-25.8.2012).
Protože jsme našli v Bohu a ve víře v Krista něco, co změnilo náš život nedá nám to jinak než osobně i společně víc hledat jaký On je a jak to vše funguje.
Všechny naše aktivity jsou směřovány tak, aby byly přitažlivé nejen pro nás, ale i pro naše přátele, kteří nevěří v Ježíše Krista. Chce mladým lidem nabídnout nejlepší alternativu dobře stráveného volného času.

Nejvíce čerstvých informací najdeš ve facebookove skupině: DOROST Oldřichovice new

Zodpovědná osoba: Boleslav Taska (731 898 606, Bolek.T@seznam.cz)

 

  

  Klub “HUTNIČÁCI“

Pravidelná setkání dětského klubu „Hutničáci“probíhají každou středu od 14.00 -15.30 hod. ve Sborovém centru „Hutník“ Průměrně se setkání účastní 10 dětí. Cílem „Hutničáků“ je oslovit čím nejvíce dětí od 6-14 let a vést je k životu s Pánem Ježíšem formou biblických příběhů a  evangelizačního slova. Provozujeme různorodé aktivity - výtvarné práce, hry, soutěže, hudební chvilky, promítáme filmy. V přátelském prostředí se děti často svěřují se svými problémy a radostmi. Celý minulý půlrok nás provázelo téma „Podobenství“. Společně jsme  studovali Bibli a diskutovali nad aplikaci podobenství do současného života. Děti se měly možnost dozvědět o„Deseti pannách“,“Marnotratném synu“,“O boháči“,“O rozsévači“atd. Děti se také aktivně zapojily do výtvarné soutěže „Jonáš“.
Zodpovědná osoba: Danuta Kocyanová   Tel.739 324 439


  

Knihovna Třinec

  Oddělení pro děti Městské knihovny Třinec se zaměřuje především na podporu čtenářské gramotnosti a kladnému vztahu k četbě prostřednictvím literárních besed a informačních lekcí.To vše pro děti od mateřských škol po základní.Podporujeme také hlasité předčítání dětem a společné aktivity celých rodin,to vše v nově vzniklém klubu MRKni, který je určen rodinám s dětmi. 

  Knihovna - M Klub:

M klub se svou činností zaměřuje na dospívající a mladé lidi (tj. lidi ve věku 15 - 26 let). M klub slouží mladým lidem nejen jako moderní knihovna se studovnou,

ale také jako Informační centrum pro mládež a volnočasový klub. Cílem klubu je zajištění kompletních služeb pro mladé lidi – knihovnické, informační, vzdělávací a volnočasové. Důraz je kladen na to, aby se na činnosti klubu podíleli sami jeho uživatelé – mládež. 

 

KapTyrOl Studio

je parta mladých natřenců pro filmovou a audiovizuální tvorbu. Točí krátké videoklipy k různým příležitostem a v minulosti natočili řadu krátkých videozpráv z Bambiriád v Třinci. Zúčastňují se různých soutěží a svou tvorbu většinou publikují na webových stránkách.

 

Regionální partneři

  • Regionální denník "Třinecký Hutník"

Regionální záštity

  • Město Třinec

 

Celostátní partneři

Celostátní záštity

  • RNDr. Petr Nečas — předseda vlády České republiky
  • Mgr. Josef Dobeš — ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  • RNDr. Alexandr Vondra — ministr obrany
  • Armádní generál Ing. Vlastimil Picek — náčelník Generálního štábu AČR
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 

Dražba dřevěných hraček
Soutěž [kouzlo starých příběhů]

Místa konání 

Partneři 

Partneři fotosoutěže rajče babylon coody hotel-bavorsko alík staré hrady

Bambiriáda 2012

Tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR
banner