Ni zisk, ni slávu

Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.K 1. lednu 2012 bylo v SH ČMS evidováno 345 455 členů. Včetně 46 426 dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let. SH ČMS má evidovaných  7 831 sborů dobrovolných hasičů (SDH), 77 okresních sdruženích hasičů (OSH), 14 krajských sdružení hasičů (KSH). Členové SH ČMS jsou zařazování do jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků, které jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému České republiky. K 1. lednu 2012 v nich bylo evidováno 72 633 členů. 

Dobrovolní hasiči pro tebe na Bambiriádě připravili disciplínu, ve které si trochu vyzkoušíš, jaké to je být hasičem. Hasičský běh běžíš proti soupeři na čas. Kdo si rychleji oblékne hasičský kabát a helmu a doběhne dříve do cíle, vyhrává. Dále s dozvíš o táborech, na které hasiči v létě jezdí a ty se k nim můžeš přidat. Na sobotní doprovodné akci v Praze na Stodůlkách jsme mohli projít stezku hasiče, vidět výcvik mladých hasičů a prezentaci hasičské techniky.

 

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
 

Dražba dřevěných hraček
Soutěž [kouzlo starých příběhů]

Místa konání 

Partneři 

Partneři fotosoutěže rajče babylon coody hotel-bavorsko alík staré hrady

Bambiriáda 2012

Tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR
banner