Bambiriáda jako celostátní přehlídka činnosti neziskových organizací pracujících s dětmi mládeží jako projekt ČRDM skončila

Bambiriáda jako celostátní přehlídka činnosti neziskových organizací pracujících s dětmi mládeží jako projekt ČRDM skončila. Na celostátní úrovni není nahrazena žádným obdobným projektem.
Na různých místech republiky a v různých termínech se však akce regionálního významu s podobnou náplní, jakou měla Bambiriáda, konají. V tuto chvíli jsou letošní aktivity krajských rad mládeže v přípravné fázi.
Pro bližší informace ohledně termínů akcí v jednotlivých krajích sledujte webové stránky krajských rad:
• Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z.s., KRDMK, z.s., www.krdmk.com www.krdmk.com
• Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s., www.pkrdm.cz
• Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy, www.rdmp.cz
• Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – RADAMBUK, www.radambuk.cz
• Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, www.rdmkv.cz
• Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, o.s., www.radamlk.cz
• Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, RADAMOK, www.radamok.cz
• SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, www.krdmzk.cz

K lokálním pořadatelům patří např.:
• DUHA Bartoňka, https://www.facebook.com/Duha-Barto%C5%88ka-364120733615682/
• Dům dětí a mládeže Tábor, www.ddmtabor.cz

Články k tématu #Bambiriada na serveru ADAM.cz

Archiv internetových stránek Bambiriáda